MILJÖDIAGNOSER ÄR FÖRMÅGOR OCH SÅRBARHET

VI HAR TÄNKT FEL

ASD/Aspergers, ADHD/ADD och dyslexi är en kombination av sårbarhet och förmågor, i ett samhälle som har blivit för trångt.
Okunskap för olikhet resulterar i ett högt personligt lidande.
Så högt att det ofta leder till självmord, självskador och hemmasittning.
Det är en enorm samhällskostnad både på kort- och lång sikt.
 
Alldeles för många barn får idag en diagnos.

VI MÅSTE TÄNKA OM

Vi arbetar för att minska antalet diagnoser.
Vi gör det genom att förstå vilka egenskaper som blir svåra i vårt samhälle. Först n
är vi möter upp sårbarheten kan vi sluta medicinera ner förmågorna.

VI GÖR DET NU

Hösten 2020 genomför vi en forskningsstudie för att förstå vilka mekanismer som utvecklar sårbarheten. Parallellt arbetar vi med samhällsinformation och påverkan. När vi kan kommunicera våra behov och respektera varandras olikhet minskar antalet diagnoser. 

ALLA HAR VI ALLT.
VISSA HAR MER.

Korten “22 egenskaper och 44 olikheter™”  lär oss mer om oss själva och varandra. De hjälper till att förstå beteenden och visar på hur förmågor och sårbarhet hänger ihop. “

SAMBANDET MELLAN
SÅRBARHET OCH FÖRMÅGA

”Jag sätter full fart mot målet och hittar nya lösningar på vägen. Det ska gå fort, så ibland glömmer jag att fråga hur ”helgen har varit”. Jag är initiativrik och hinner inte alltid lyssna på andra.”
"Jag är en lojal och pålitlig kompis som kanske inte alltid säger vad folk förväntar sig och missförstånd hör till min vardag. Jag tycker om att planera men jag tycker inte om att kompromissa om mina planer. Jag är duktig på att se detaljer men inte lika bra på sammanhangen."
"Jag är positiv till det mesta och omtänksam mot andra. Ofta glömmer och tappar jag bort saker, ibland också tråden när jag ska berätta något. Jag behöver tydliga instruktioner annars har jag svårt att sätta igång”.

MANIFESTET

“Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt. Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen. Låt oss tänka om, okunskapen. För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet. Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap. Låt oss tänka om vår attityd. För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring, och det som en gång kändes omöjligt blir möjligt.
Det är dags att tänka om nu.”

VAD VI GÖR

Vi arbetar för att bredda normerna och därigenom minska antalet diagnoser. Genom forskning, påverkan och samhällsinformation tar vi oss an frågan, hur vi tillsammans kan möta upp sårbarheten och förmågorna så att den inte blir till diagnoserna autism/Aspergers, ADHD/ADD, dyslexi. Vi gör det i samarbete med professorer, forskare, psykiatrin, lärare, kommunikatörer, organisationer och dig.

“Min dotter mådde dåligt. Hon fick Aspergers diagnos.
Vi famlade runt inom vården, i två år.
Jag slutade jobba, familjen slutade leva.
Till slut förstod hon – sina sårbarheter och förmågor.
Och vi, när och av vad hon mådde bra. Då ändrades allt.
Två år senare har hon ingen diagnos.

Jag startade TänkOmNu för att  vårt samhälle är för trångt.

För att olikhet inte behöver bli en diagnos.
För att vi aldrig ska tro att det är något fel på våra barn.
För att vården missar sambandet mellan sårbarheten och förmågan.
För att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.
Vi fick vår familj tillbaka.”
HELENA HOLMGREN GRUNDARE

DIN OMTANKE

Medlem: 500 kr/år
Medlem familj: 1.200 kr/år
Medlem företag: 5.000 kr/år
Sponsring: sponsring@tankomnu.se
Gåva

Bankgiro: 5382-7549 Swish: 1232479392 (Namn/Ort)

EN ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION

TänkOmNu
NORRSKEN HOUSE
Birger Jarlsgatan 57C
STOCKHOLM

Telefon: 076 8009597
Organisationsnummer: 802525-4288

TACK

UTAN ERT ENGAGEMANG INGET INITIATIV.

Lovisa Holmgren, Kim Saxberg, Jill Nilsson, Eva Engelbert, Petronella Panérus, Sofia Ledarp, Jude K. Tah, Tyko Granberger, Göran Åkestam,   Enri Bimbashi, Janna Schibbye, Emma Erixson, Aslak Felin, Hannah Magnusson,Gunilla Östblom, Rikard Nilsson, Åsa Johansson, Ludmilla Rosengren, Maria Högvall, Gustav Fridolin, Gerda Larsson, Ing-Marie Wieselgren, Lena Lago, Jesper Wallerborg, Rickard Bracken, Claes Bodén, Mimmi Bonnier,  Theresa- Lee Zonars, Josefin de Laval, forskare, professorer, psykologer m.fl.