Vi skriver om språket i diagnoserna

DRÖMMEN

Att skapa psykisk hälsa för barn och ungdomar med hög sårbarhet och höga förmågor.

UPPVAKNANDET

Ett socialt hållbart samhälle är tolerant. Det är ett samhälle där olikhet ses som tillgång.

Där står människors lika värde och möjligheter i centrum istället för sårbarhet och bemöts med respekt och vilja till inkludering. 

GULDGRUVAN

Genom att formulera om språket i diagnoserna skapar vi möjlighet till kommunikation och därigenom kunskap och förståelse. 

Vi exponera då outnyttjad potential och möjliggöra ett bemötande som gagnar sårbarhetens olikhet.

MANIFESTET

Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt. Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen.

Låt oss tänka om, okunskapen.

För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet, och diagnosen inte var något att bota, utan en sårbarhet att förhålla sig till och en förmåga att utveckla.

Låt oss tänka om vårt bemötande som förälder, vän och lärare.

Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap.

Låt oss tänka om vår attityd.
För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir
framtidens förändring,
och det som en gång kändes omöjligt visar sig fullt möjligt.

Det är dags att tänka om nu.

PROBLEMET

När olikheten blir för stor leder det oftare till psykisk ohälsa.

Autismspektrumtillstånd
ADHD
Dyslexi & Dyskalkyli 

STEG FÖR STEG

Förändringen kommer inte att ske över en natt.

Att ändra attityder och beteenden i samhället tar tid.

Därför måste vi agera nu.

Lidandet är enormt, både personligt och samhällsekonomiskt.

Uppsidan är svindlande.

Och språket är nyckeln.

RÖRELSEN

Låt oss börja där behovet är störst.

Hos föräldrar, i förskolor och skolor.

Där kan vi göra störst nytta och skillnad.

UPPROPET

Vi behöver människor som vill förändra.

Med energi, vilja, resurser och idéer.

Vill du vara med och förvandla drömmen till verklighet?

Version 2
HELENA HOLMGREN - GRUNDARE

INITIATIVET TÄNK OM NU

GREV TUREGATAN 27 STOCKHOLM
+46768009597 helena@tankomnu.se

SVEN BÖLTE

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE

Professor of Child & Adolescent Psychiatric Science, PhD

KIM SAXBERG

STRATEGISK RÅDGIVARE

Master of Science (MSc) Marketing

CLAES BODÉN

KOMMUNIKATIONS RÅDGIVARE

Public Relations and Communications

TYSTA INTE OLIKHETEN - DET ÄR VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

Spela video