VI MÅSTE TÄNKA OM

Antalet diagnoser ökar liksom den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Diagnoserna ASD/Aspergers, ADHD och dyslexi är olika egenskaper som blir till sårbarheter och förmågor i vårt samhälle. Om vi blir bättre på att kommunicera våra behov och respektera varandras olikhet mår fler barn bra. Vi förändrar genom forskningsprojekt, påverkan och samhällsinformation. Du hjälper oss genom att bli medlem. Tack.

VI GÖR DET NU

FORSKNINGSPROJEKT

Tillsammans med Ri.se undersöker vi sårbarheterna bakom diagnoserna.
Vi förstår och implementerar. Tillsammans breddar vi  samhällets normer.

WORKSHOP i SKOLOR

Verktyget “22 kort och 44 olikheter” beskriver sambandet mellan sårbarhet och förmåga. De hjälper oss förstå och prata kring vilka egenskaper som kan bli svåra och vilka vi kan ha nytta av.

SAMHÄLLSINFORMATION

Respektfullt bemötande av olikhet där nyfikenhet vinner över trångsyntheten. Vi lyfter frågan och ifrågasätter dagens samhällsstruktur.

SAMBANDET MELLAN
SÅRBARHET OCH FÖRMÅGA

”Jag sätter full fart mot målet och hittar nya lösningar på vägen. Det ska gå fort, så ibland glömmer jag att fråga hur ”helgen har varit”. Jag är initiativrik och hinner inte alltid lyssna på andra.”
"Jag är en lojal och pålitlig kompis som kanske inte alltid säger vad folk förväntar sig och missförstånd hör till min vardag. Jag tycker om att planera men jag tycker inte om att kompromissa om mina planer. Jag är duktig på att se detaljer men inte lika bra på sammanhangen."
"Jag är positiv till det mesta och omtänksam mot andra. Ofta glömmer och tappar jag bort saker, ibland också tråden när jag ska berätta något. Jag behöver tydliga instruktioner annars har jag svårt att sätta igång”.

"22 KORT OCH 44 OLIKHETER"

MANIFESTET

“Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt. Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen. Låt oss tänka om, okunskapen. För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet. Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap. Låt oss tänka om vår attityd. För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring, och det som en gång kändes omöjligt blir möjligt.
Det är dags att tänka om nu.”

HELENA HOLMGREN – GRUNDARE

Min dotter mådde dåligt. Hon fick Aspergers diagnos.
Vi famlade runt inom vården, i två år.
Jag slutade jobba, familjen slutade leva.
Till slut förstod hon – sina sårbarheter och förmågor.
Och vi, när och av vad hon mådde bra. Då ändrades allt.
Två år senare har hon ingen diagnos.

Jag startade TänkOmNu för att vårt samhälle är för trångt.

För att olikhet inte behöver bli en diagnos.
För att vi aldrig ska tro att det är något fel på våra barn.
För att vården missar sambandet mellan sårbarheten och förmågan.
För att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.
Vi fick vår familj tillbaka.

KONTAKT

E-post
helena.holmgren@tankomnu.se

Mobil: 0768009597

Norrsken HOUSE
Birger Jarlsgatan 57C

STOCKHOLM

UTAN ERT INGET INITIATIV

STYRELSE

HELENA HOLMGREN
JILL NILSSON
EVA ENGELBERT
KIM SAXBERG

RÅDGIVARE

LENA LAGO
GUSTAV FRIDOLIN
SOFIA LEDARP
PETERONELLA PANÉRUS

FORSKNING

TYKO GRANBERGER
JUDE K. TAH
ASLAK FELIN/RI.SE

INSAMLING

GUNILLA ÖSTBLOM

gunilla.ostblom@tankomnu.se

ANNONSER

TACK

Göran Åkestam, Maria Högvall, Åsa Johansson,  Hannah Magnusson, Rikard Nilsson, Ludmilla Rosengren, Gerda Larsson, Ing-Marie Wieselgren, Jesper Wallerborg, Rickard Bracken, Claes Bodén, Mimmi Bonnier, forskare, professorer, psykologer m.fl.

DIN OMTANKE

Medlem: 500 kr/år
Medlem familj: 1.200 kr/år
Medlem företag: 5.000 kr/år

Sponsring: sponsring@tankomnu.se

Donation, Gåva

EN ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION

TänkOmNu
NORRSKEN HOUSE
Birger Jarlsgatan 57C
STOCKHOLM

Telefon: 076 8009597
Organisationsnummer: 802525-4288

Maila oss gärna
hej@tankomnu.se