VI MÅSTE TÄNKA OM

Antalet diagnoser ökar liksom den psykiska ohälsan hos våra barn och unga. Diagnoserna ASD/Aspergers, ADHD och dyslexi är olika egenskaper som blir till sårbarheter och förmågor i vårt samhälle. Om vi blir bättre på att kommunicera våra behov och respektera varandras olikhet mår fler barn bra. Vi förändrar genom forskningsprojekt, utbildning och samhällsinformation. Du hjälper oss genom att bli medlem. Tack.

VI GÖR DET NU

FORSKNINGSPROJEKT

Studier syftar till att påvisa effekten och belysa de egenskaper samt uttryck som ligger till grund för diagnoserna ASD/Aspergers, ADHD, dyslexi. Genom Appen 12-21 delar barn och ungdomar erfarenheter för ökad förståelse av olikhet och likhet.

VERKTYG

Verktyget “Tolv olika Olikheter ” beskriver sambandet mellan sårbarhet och förmåga. De hjälper oss att förstå och prata kring de egenskaper egenskapernas uttryck. 

Några är korta och andra långa. Vissa närsynta och andra långsynta. Några ser saker som andra inte gör. Andra hör saker som andra inte hör. Vissa gillar tjejer andra killar, vissa både tjejer och killar. Några känner en stämning som ingen annan gör. En del förstår bäst när de läser, en del när de hör. Några ser detaljer andra bara sammanhang. Somliga älskar att stå på scen andra får panik. En del får energi i kontorslandskap och andra förlorar allt. Några är rädda för det dom inte kan och några är rädda fast dom kan.”

SAMHÄLLSPÅVERKAN

Respektfullt bemötande av olikhet där nyfikenhet vinner över trångsyntheten.
Vi lyfter frågan och ifrågasätter dagens samhällsstruktur.

MANIFEST
Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt.
Så att när du och jag mår dåligt är det inte säkert att innehållet i den lilla vita burken är lösningen. Låt oss tänka om, okunskapen. För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet. Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap. Låt oss tänka om vår attityd. För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring, och det som en gång kändes omöjligt blir möjligt. Det är dags att tänka om nu.”

ANNONSERING

DIN OMTANKE

Medlem: 500 kr/år
Medlem familj: 1.200 kr/år
Medlem företag: 5.000 kr/år

Sponsring: sponsring@tankomnu.se

Donation, Gåva

Min dotter mådde dåligt. Hon fick Aspergers diagnos.
Vi famlade runt inom vården, i två år. Jag slutade jobba, familjen slutade leva.  Till slut förstod hon – sina sårbarheter och förmågor. Och vi, när och av vad hon mådde bra. Då ändrades allt. Två år senare har hon ingen diagnos.

Jag grundade TänkOmNu för att vårt samhälle är för trångt. För att olikhet inte behöver bli en diagnos. För att vi aldrig ska tro att det är fel på våra barn. För att vården missar sambandet mellan sårbarheten och förmågan. För att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga. Vi fick vår familj tillbaka. Nu vill jag hjälpa andra i samma situation och framåt se till att inte några barn mår så dåligt i onödan. 

KONTAKT
Helena Holmgren
helena.holmgren@tankomnu.se
Mobil: 0768009597

Norrsken HOUSE
Birger Jarlsgatan 57C
113 56 STOCKHOLM

SPONSRING
sponsring@tankomnu.se
Eta  Scheril

Medlemsansvarig
gunilla.ostblom@tankomnu.se

UTAN ERT INGET INITIATIV​

STYRELSE Helena Holmgren, Jill Nilsson, Eva Engelbert, Kim Saxberg,
RÅDGIVARE Olle Lundström, 
Lena Lago, Gustav Fridolin, Sofia Ledarp, Peteronella Panérus, Tony Fried, Janna Schibbye, Emma Erixson FORSKNING Tyko Granberger, Jude K. Tah, Aslak Felin/Ri.Se

TACK Göran Åkestam, Maria Högvall, Åsa Johansson,  Hannah Magnusson, Rikard Nilsson, Ludmilla Rosengren, Gerda Larsson, Ing-Marie Wieselgren, Jesper Wallerborg, Rickard Bracken, Claes Bodén, Mimmi Bonnier, forskare, professorer, psykologer m.fl.

EN ICKE VINSTDRIVANDE ORGANISATION

TänkOmNu
NORRSKEN HOUSE
Birger Jarlsgatan 57C
STOCKHOLM

Telefon: +46768009597
Organisationsnummer: 802525-4288

Maila oss gärna
hej@tankomnu.se