”Den icke vinstdrivande stiftelsen Tänk om nu, har som mål att utrota den psykiska ohälsan hos unga med Miljödiagnos (Aspergers, ADHD, ADD, Dyslexi). 350 000 barns förmågor och sårbarhet göms idag bakom diagnoser. Därför arbetar vi för att föräldrar och omgivning ska bejaka egenskaperna som är vår personlighet. För tänk om det är komplexiteten som gör oss till hela människor. Tänk om nu

DRÖMMEN

Att utrota den psykiska ohälsan bland barn
och ungdomar med miljödiagnos.

NÄR OLIKHETEN BLIR FÖR STOR.

Att få bekräftelse och befinna sig i ett sammanhang är en
förutsättning för att må bra. När olikheten är stor kan det vara svårt att förstå hur olika vi fungerar. Då kan vi inte bekräfta. 

Det leder till psykisk ohälsa.

UPPVAKNANDET

Ett socialt hållbart samhälle är tolerant.

Det är ett samhälle där olikhet ses som tillgång.

Där står människors lika värde och möjligheter i centrum istället för

sårbarhet och bemöts med respekt och vilja till inkludering. 

GULDGRUVAN

“De sju olikheterna”  – Sambandet mellan sårbarheter och förmågor. 

MANIFESTET

Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt. Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen. Låt oss tänka om, okunskapen. För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet, och diagnosen inte var något att bota, utan en sårbarhet att förhålla sig till och en förmåga att utveckla. Låt oss tänka om vårt bemötande som förälder, vän och lärare. Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap. Låt oss tänka om vår attityd. För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring, och det som en gång kändes omöjligt blir möjligt.  Det är dags att tänka om nu.

MILJÖDIAGNOSER

Högfungerande Autism (Aspergers), ADHD, ADD, Dyslexi, Dyskalkyli 

STEG FÖR STEG

Förändringen kommer inte att ske över en natt. Att ändra attityder och beteenden i samhället tar tid. Därför måste vi agera nu.

Lidandet är enormt, både personligt och samhällsekonomiskt. Uppsidan är svindlande. Och språket är nyckeln.

RÖRELSEN

Låt oss börja där behovet är störst.

Hos barn och ungdomarna, deras föräldrar och  förskolor,  skolor.

Där kan vi göra störst nytta och skillnad.

UPPROPET

Vi behöver människor som vill förändra.

Med energi, vilja, resurser och idéer.

Vill du vara med och förvandla drömmen till verklighet?

Version 2
HELENA HOLMGREN - GRUNDARE

INITIATIVET TÄNK OM NU
+46768009597
helena@tankomnu.se

Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 C
113 56 Stockholm 

SVEN BÖLTE

VETENSKAPLIG RÅDGIVARE

Professor of Child & Adolescent Psychiatric Science, PhD

KIM SAXBERG

STRATEGISK RÅDGIVARE

Master of Science (MSc) Marketing

CLAES BODÉN

KOMMUNIKATIONS RÅDGIVARE

Public Relations and Communications

Spela video