TÄNK OM NU

Det är dags att skriva om diagnoserna.

Från ett medicinskt språk till ord som vi alla förstår.

Vi tror att nyckeln i kampen mot psykisk ohälsa är språket.
För det är genom språket vi kan öka förståelsen, för vår olikhet.
Vår sårbarhet och våra förmågor.

Låt oss tänka om.

Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt. 

Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen.

Låt oss tänka om, okunskapen.
För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet, och diagnosen inte var något att bota,
utan en sårbarhet att förhålla sig till och en förmåga att utveckla.

Låt oss tänka om vårt bemötande som förälder, vän och lärare.
Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende,
ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap.

Låt oss tänka om vår attityd.
För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring,
och det som en gång kändes omöjligt visar sig fullt möjligt.

Det är dags att tänka om nu.

Miljödiagnos är när omvärldens bemötande gör hela skillnaden.

Asperger – ADHD – Dyslexi 

Den psykiska ohälsan hos våra barn och ungdomar har ökat med mer än 100 % på 10 år.
190 000 barn och ungdomar lider idag av psykisk ohälsa.
Idag får tredubbelt så många antidepressiva läkemedel som för 10 år sedan.