När olikheten blir för stor

TÄNK OM NU

DET ÄR DAGS ATT SKRIVA OM DIAGNOSERNA

DRÖMMEN

Att utrota den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar med miljödiagnos. 

UPPVAKNANDET

Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där människor lever
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Det är ett samhälle som är tolerant, där människors lika värde står i centrum. Ett samhälle som tar till vara på människors förmågor och värnar om sårbarheten.

GULDGRUVAN

Genom att skriva om diagnoserna skapar vi förutsättning till kunskap och förståelse. Först då kan vi exponera outnyttjad potential och möjliggöra ett bemötande som gagnar sårbarhetens olikhet.

MANIFESTET

Tänk om samhället var anpassat till människan, på riktigt.

Så att när du och jag mår dåligt är det inte innehållet i den lilla vita burken som är lösningen.

Låt oss tänka om, okunskapen.
För tänk om all ovisshet blev till nyfikenhet, och diagnosen inte var något att bota, utan en sårbarhet att förhålla sig till och en förmåga att utveckla.

Låt oss tänka om vårt bemötande som förälder, vän och lärare.
Tänk om de exkluderade blev inkluderade; en osäker blick blir till ett omfamnat leende, ett skyggt kroppsspråk möts med en utsträckt hand, och en osynlig gemenskap blir till en vänskap.

Låt oss tänka om vår attityd.
För tänk om allas dröm fick sin plats, så att samtidens förmågor blir framtidens förändring, och det som en gång kändes omöjligt
visar sig fullt möjligt.

Det är dags att tänka om nu.

VÄGVALET

Miljödiagnoser är då omvärldens bemötande gör hela skillnaden.

– Högfungerande Autism
– ADHD/ADD
– Dyslexi/Dyskalkyl

STEG FÖR STEG

Förändringen kommer inte att ske över en natt.
Att ändra attityder och beteenden i samhället tar tid.
Därför måste vi agera nu.
Lidandet är enormt, både personligt och samhällsekonomiskt.

Uppsidan är svindlande.
Och språket är nyckeln.

RÖRELSEN

Låt oss börja där behovet är störst. Hos föräldrar, i förskolor och skolor. 
Där kan vi göra störst nytta och skillnad.

UPPROPET

Vi behöver människor, resurser och idéer. 

Vill du vara med och förvandla drömmen till verklighet?*

Neurodiversity Should be Celebrated. Not Treated as a Disorder.

"Neurologiska skillnader som autism eller ADHD anses vara dysfunktionella störningar och funktionshinder under den medicinska modellen för mental hälsa", förklarade hon. "När de flesta av oss tänker mångfald, tänker vi på exempelvis ras eller sexuell läggning. Men det finns en annan typ av mångfald som du kanske inte vet om: Neurodiversitet.

Organisationen

Tänk om nu

Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

mail@tankomnu.se

*Kontakt

Initiativtagare
Helena Holmgren

Mobil: 076 8009597